Naar inhoud

Renovatie en uitbreiding begraafplaats Heppen • Werken gaan 16 mei van start

ga naar het recentste nieuws

De begraafplaats in Heppen zal gerenoveerd en uitgebreid worden. De voorbereidende werken gaan van start vanaf 16 mei. We proberen om de toegankelijkheid maximaal te garanderen.

Er staat heel wat op het programma:

  • • De begraafplaats wordt uitgebreid in de richting van het Buurthuis.
  • • Er zullen parkeerplaatsen aangelegd worden voor mensen met een handicap.
  • • Er wordt een afsluiting met een automatische poort geïnstalleerd.
  • • Het oude werkhuis wordt afgebroken en er wordt een nieuw werkhuis gebouwd met een openbaar toilet.
  • • In de middenstrook worden bomen gekapt en vervangen door een nieuwe, beheersbare soort met wortelgeleiding.
  • • Er komt een afscheidspaviljoen.
  • • Er komt een sterretjesweide

De aannemer zal ervoor zorgen dat de toegang tot de begraafplaats zoveel mogelijk gegarandeerd wordt. Soms zal het om veiligheidsredenen echter nodig zijn om de toegang af te sluiten, bijvoorbeeld wanneer de bomen gekapt worden. Op die momenten zal de begraafplaats afgesloten worden tijdens de werkuren van de aannemer. Dat wil zeggen dat je er 's avonds (voor zonsondergang) normaal gezien wel terecht kunt.

Het kappen van de bomen zal doorgaan van 22 mei t.e.m. 5 juni 2018. Tijdens die periode zal de toegang tot de begraafplaats afgesloten zijn van 7.00 tot 17.00 uur op werkdagen.

Ook voor begravingen is er geen probleem. De aannemer zal de nodige maatregelen treffen, zodat deze in alle rust kunnen plaatsvinden.

Datum van het bericht: 08-05-2018