Noodopvangcentrum Kwartier Moorslede

Er is in Leopoldsburg een noodopvangcentrum voor verzoekers om internationale bescherming. Het opvangcentrum is ingericht op de terreinen van Kwartier Moorslede.

Opvang verzoekers om internationale bescherming

Verzoekers on internationale bescherming worden geholpen met de veelheid van problemen om hun integratie in onze samenleving te bevorderen.
Zij worden wegwijs gemaakt in een vreemde cultuur met andere regels, gewoonten en gebruiken, en bijgestaan in de administratieve beslommeringen die een asielaanvraag met zich meebrengt. De basishulpverlening verschilt niét van de hulpverlening aan Belgen.
Verzoekers on internationale bescherming hebben tot aan hun erkenning géén recht op leefloon, maar kunnen terugvallen op financiële steun gelijk aan het leefloon. Zij hebben daarnaast recht op dezelfde aanvullende financiële tussenkomst voor medische kosten, woon- en energiekosten als Belgen en vreemdelingen.