Opnieuw noodopvangcentrum in Kwartier Moorslede

In maart 2018 werd een ambitieus afbouwplan van de opvangcapaciteit voor verzoekers om internationale bescherming opgesteld omdat de instroom een dalende trend vertoonde. In de zomer van 2018 was er echter opnieuw sprake van een gestegen instroom. Desondanks werd het afbouwplan niet onmiddellijk bijgestuurd en werden een groot aantal opvangplaatsen gesloten.

In de tweede helft van 2018 ontstond er mede hierdoor een nood aan extra opvangplaatsen en buffercapaciteit. Daarom besliste Fedasil om bijkomende centra te openen (zoals bijvoorbeeld te Mechelen, Jambes, Deurne, Couvin of Moeskroen). Er werd ook beslist om de opvangcapaciteit van bepaalde centra te verhogen en om andere centra langer open te houden. Ondanks die beslissingen blijft de opvangcapaciteit te klein. Vandaar heeft Fedasil beslist om ook in Leopoldsburg plaatsen te creëren.

Net zoals in 2015 zal het opvangcentrum in Kwartier Moorslede opgebouwd worden. Dat zal plaats bieden aan 500 mensen. De eerste bewoners worden verwacht vanaf de tweede helft van september.

Het Rode Kruis kondigde aan dat het van de federale overheid de vraag kreeg om ook Leopoldsburg opnieuw te openen.

Zelfde concept

In 2015 werd in Kwartier Moorslede in Leopoldsburg ook al een noodopvangcentrum voor verzoekers om internationale bescherming ingericht. Net zoals toen heeft Fedasil ook nu het Rode Kruis gevraagd om het opvangcentrum uit te baten. Het Rode Kruis hoeft deze keer niet van een wit blad te vertrekken en zal volgens hetzelfde concept werken als 4 jaar geleden. De centrale diensten komen opnieuw in het hoofdgebouw en op het plein komen woonunits en een eettent. Ook deze keer betreft het een tijdelijk initiatief. Het centrum zou minimaal 12 en maximaal 18 maanden open blijven.

De opbouwwerken zullen op heel korte termijn starten, aangezien we de eerste bewoners in de tweede helft van september verwachten. Dat geeft de onderwijsinstellingen nog wel de mogelijkheid om zich terdege voor te bereiden op extra leerlingen en om OKAN-klassen en cursussen Nederlands in te richten voor de nieuwkomers. Bovendien valt deze startdatum na het drukke bevrijdingsweekend in Leopoldsburg.

Ook deze keer zal er een capaciteit van 500 bewoners voorzien worden. Er zullen in het centrum zowel gezinnen – met en zonder kinderen – als alleenstaanden verblijven van diverse nationaliteiten.

Het gaat over een ‘open opvangcentrum’. Dit betekent dat bewoners er overdag – gecontroleerd – in en uit kunnen lopen. ‘s Nachts is het centrum gesloten. Bezoekers kunnen zich wel melden, maar het opvangcentrum is niet vrij toegankelijk.

Net zoals vorige keer zal het Rode Kruis ook nu weer medewerkers aanstellen voor de exploitatie van het opvangcentrum. Er wordt daarom een jobdag georganiseerd op dinsdag 10 september in het cultuurcentrum. Meer info over de jobs en de jobdag vind je hier.

Leopoldsburg ontwapenend gastvrij

Het motto van Leopoldsburg luidt ‘Ontwapenend Gastvrij’. Hoewel het gemeentebestuur geen vragende partij was om opnieuw een opvangcentrum op zijn grondgebied te krijgen, zal het uiteraard zijn taak opnemen om deze mensen in de best mogelijke omstandigheden op te vangen. Net zoals vorige keer zal er alles aan gedaan worden om de overlast voor de omwonenden en voor de inwoners van Leopoldsburg tot een minimum te beperken. De activiteiten van YAP en van de jeugddienst kunnen ook gewoon blijven doorgaan.

Aangezien het centrum helemaal dezelfde vorm zal krijgen als in 2015, zal er deze keer geen infoavond plaatsvinden. Het gemeentebestuur heeft wel aan het Rode Kruis gevraagd om een opendeur met rondleidingen te organiseren, zodat iedereen de kans krijgt om de werking van het centrum te zien.