Noodopvangcentrum Leopoldsburg langer open, maar wel afgebouwd

Het college van burgemeester en schepenen besliste op maandag 11 januari 2021 om in te gaan op de vraag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi om het noodopvangcentrum in Leopoldsburg langer open te houden, maar wel af te bouwen.

Nieuwe eigenaar

Binnenkort, waarschijnlijk in februari 2021, zal de akte van de aankoop van het kwartier Moorslede verleden worden, waardoor de gemeente eigenaar wordt van een deel van de terreinen waarop het noodopvangcentrum gelegen is. Baeckelandt en het betonnen terrein waar de containers en tenten staan, blijven eigendom van Defensie. Daarom kreeg de gemeente Leopoldsburg de vraag om akkoord te gaan om ook het centrale gebouw nog langer ter beschikking te stellen. Fedasil heeft immers, mede door de uitbraak van het coronavirus, noodgedwongen zijn werkwijze moeten aanpassen.

Afbouwscenario

Het college van burgemeester en schepenen ging akkoord met volgende afspraken:

  • Vanaf maart 2021 zal de capaciteit van het noodopvangcentrum afgebouwd worden van 500 naar 300 bewoners. Het is de bedoeling dat de kinderen en de (jong)volwassenen die onderwijs volgen hun schooljaar kunnen afmaken. De streefdatum om tot 300 bewoners te komen ligt bijgevolg op 1 augustus 2021. Er zullen in deze periode dan ook een aantal containers weggenomen worden.
  • Tussen 1 augustus 2021 en 31 juli 2022 blijft de capaciteit van 300 behouden. Ook hier werd de einddatum gekozen in functie van de kinderen die het schooljaar 2021 – 2022 afwerken in Leopoldsburg.p

Het college van burgemeester en schepenen is blij dat de staatssecretaris verwijst naar een goede samenwerking met alle diensten en partners in Leopoldsburg. Tevens werd vastgesteld dat de problemen en overlast, zelfs in deze moeilijk corona-periode, zeer beperkt zijn gebleven.

Doorverkoop niet in het gedrang

Na de aankoop van Moorslede zal de gemeente Leopoldsburg delen van het domein doorverkopen. De verdere exploitatie tot 31 juli 2022 staat deze doorverkoop niet in de weg. Integendeel, doordat er nu een einddatum geprikt werd, kan het proces van verkoop opgestart worden, met de afspraak dat de nieuwe eigenaar het terrein pas in gebruik kan nemen vanaf 1 september 2022. De maand augustus 2022 zal gebruikt worden voor de afbraak van het centrum.

Gepubliceerd op woensdag 13 januari 2021 16.30 u.