Noodopvangcentrum Leopoldsburg moet opnieuw opschalen

Het college van burgemeester en schepenen kreeg vandaag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi de officiële vraag om het noodopvangcentrum in Leopoldsburg opnieuw op te schalen en open te houden tot het einde van 2022. Vanavond werd de gemeenteraad hiervan op de hoogte gebracht.

De afgelopen weken en maanden heeft, door verschillende elementen (overstromingen in Wallonië, aankomsten Afghaanse gerepatrieerden, isolatiecapaciteit voor COVID-19, verhoogde instroom), de bezettingsgraad in het federale opvangnetwerk zijn saturatiegrenzen bereikt. Het agentschap Fedasil moet bijkomende opvangcapaciteit openen om alle verzoekers van internationale bescherming opvang te kunnen geven en werd hierin bekrachtigd door de Ministerraad in juli en september 2021. Daarom zal de capaciteit van het noodopvangcentrum van Leopoldsburg opnieuw opgeschaald worden van 300 naar 500 bewoners.

Rond de jaarwisseling

Rode Kruis Vlaanderen zal eerst opnieuw de nodige werken moeten uitvoeren om de opvangcapaciteit te verhogen. Rond de jaarwisseling zal het centrum klaar zijn om de bijkomende bewoners te ontvangen. Men blijft daarbij streven naar een gezonde mix van gezinnen en alleenstaanden en verschillende nationaliteiten. Dat is immers belangrijk voor de leefbaarheid in het centrum.

Extra personeel

Rode Kruis Vlaanderen moet ook opnieuw op zoek naar extra personeel. Momenteel werken er een 40-tal VTE in noodopvangcentrum Leopoldsburg. Er zullen 20 bijkomende personeelsleden aangeworven worden. De vacatures moeten uiteraard nog uitgeschreven worden, maar geïnteresseerden kunnen nu al spontaan solliciteren bij het Rode Kruis (https://jobs.rodekruis.be). Er zal ook opnieuw een jobdag in de regio georganiseerd worden.

Schoolgaande kinderen

De eerder voorziene sluitingsdatum van het noodopvangcentrum lag in de grote vakantie, zodat schoolgaande kinderen uit het centrum hun schooljaar zouden kunnen afmaken in Leopoldsburg. Dat deze sluitingsdatum verlegd wordt naar het einde van 2022 is een bewuste keuze. Zo hebben de kinderen tijdens de kerstvakantie twee weken de tijd om te verhuizen en kunnen ze in januari 2023 inpikken in hun nieuwe school.

Gepubliceerd op donderdag 7 oktober 2021 15 u.