Wat bij een ramp?

De gemeente Leopoldsburg heeft een crisiscel die onmiddellijk bijeengeroepen wordt indien er zich een ernstig incident voordoet in onze gemeente. Hierin zitten, naast de burgemeester en de algemeen directeur, vertegenwoordigers van:

  • de hulpverleningszone
  • de medische hulpdiensten
  • de politie
  • de technische dienst (logistieke ondersteuning)
  • de communicatiedienst

Deze crisiscel houdt jaarlijks een crisisoefening, zodat ze goed voorbereid is voor het geval dat er echt iets zou gebeuren.

Ben je op zoek naar info over wat je zelf kunt doen bij een ramp? Het Nationaal Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken heeft een aantal interessante websites: