Omgevingsvergunning voor restaurant McDonald's

Het college van burgemeester en schepenen heeft op maandag 18 april 2023 de omgevingsvergunning goedgekeurd voor het bouwen van een restaurant met drive. Dit komt aan de rotonde Quatre Bras.

De plataan die op het perceel staat, zal behouden blijven. Het voetpad langs de rotonde zal nu ook verder afgewerkt kunnen worden.

Gepubliceerd op woensdag 19 april 2023 16.30 u.