Ontsluiting Reigersvliet - stand van zaken

Woensdagavond kwam de commissie algemene zaken samen om een aantal belangrijke mobiliteitsdossiers te bespreken. De mobiliteitsambtenaar en het clusterhoofd ruimte gaven tekst en uitleg over onder andere de ontsluiting van domein Reigersvliet met het nieuwe recyclagepark en de vrachtwagenparking.

Zo snel mogelijk ontsluitingsweg

Eén van de voorwaarden van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Reigersvliet is dat er een nieuwe ontsluitingsweg komt langs het treinspoor om Reigersvliet via de Craenenhoefweg te ontsluiten. Op vraag van het AWV zal de gemeente Leopoldsburg zelf dit dossier in handen nemen, zodat we de procedures onmiddellijk kunnen opstarten en de ontsluitingsweg zo spoedig mogelijk kunnen aanleggen. Enkel indien deze weg niet tijdig klaar zou geraken voor de opening van het nieuwe recyclagepark, zou de ontsluiting tijdelijk via de bestaande wegen moeten verlopen. Hiervoor zouden we een tijdelijk circulatieplan invoeren met respect voor wat deze wegen aankunnen.

Aanpassingen Craenenhoefweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat de aansluiting van de Craenenhoefweg met de N73 (Leopoldsburgsesteenweg) veiliger maken. De Craenenhoefweg zelf gaan we veilig en geschikt maken om als ontsluitingsweg te dienen, met aandacht voor de zwakke weggebruikers. Belangrijk is ook dat er een knip komt in de Burkelstraat, zodat de Craenenhoefweg niet als sluipweg zou gebruikt worden om het centrum van Leopoldsburg te vermijden.

Gepubliceerd op vrijdag 22 april 2022 11.30 u.