Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

Van maandag 22 maart tot en met dinsdag 21 september 2021 ligt dit ontwerp samen met het milieueffectrapport en Passende beoordeling, ter inzage via ww.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma en via https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be/.

Het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat informeerde het departement Omgeving over het volgende:

Het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 met bijlagen, de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan en het Programma Noordzee voor de periode 2022-2027 werd door de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld.

Van maandag 22 maart tot en met dinsdag 21 september 2021 liggen deze stukken, samen met het milieueffectrapport en Passende beoordeling, ter inzage via www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma en op een aantal locaties in Nederland. De adressen zijn te vinden op deze website.

Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen over de inhoud van het Ontwerp Nationaal Water Programma of de bijlagen? Dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres PostbusNationaalWaterProgramma@minienw.nl.
Heeft u vragen over de zienswijzenprocedure? Dan kunt u contact opnemen met de directie Participatie. Het telefoonnummer is (070) 456 89 99. Het e-mailadres is info@platformparticipatie.nl

Indien u wenst te reageren, gelieve rechtstreeks bij de Nederlandse instantie te reageren.

Het is ook raadpleegbaar via het portaal waar het departement Omgeving dit dossier bekend maakt: https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be/.

Deze bekendmaking gebeurt in uitvoering van het verdrag van Espoo en de Europese richtlijn waarbij inspraak moet gegeven worden aan de burgers van de betrokken gemeenten bij grensoverschrijdende plannen en projecten.

Gepubliceerd op maandag 29 maart 2021 9.41 u.