Openbaar onderzoek aanpassing stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij gebouwen (parkeerverordening)

Het ontwerp ligt ter inzage van 1 juli tot en met 30 juli. Het ontwerp kan ingekeken worden - bij de dienst ruimtelijke ordening na afspraak; - op deze website (www.leopoldsburg.be)

Het college heeft een voorstel tot aanpassing van de parkeerverordening goedgekeurd (zie bijlage). De aanpassing omvat twee belangrijke elementen:

  • Afwijkingen toestaan in functie van autodelen;
  • Verplichte fietsstalplaats.

Bezwaren en/of opmerkingen kunnen tot uiterlijk 30 juli schriftelijk ingediend worden op volgende adres:

College van burgemeester en schepenen
Koningin Astridplein 37
3970 Leopoldsburg

Of per mail op ruimtelijkeordening@leopoldsburg.be (vermeld zeker “parkeerverordening” in het onderwerp).

Gepubliceerd op zondag 30 juni 2019 8 u.