Openbaar onderzoek over het ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines

Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerpbesluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER: slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines en de effecten ervan op mens en milieu.

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst. Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.

Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-besluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

Je kunt het ontwerp-besluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 22 november tot en met 20 januari inkijken:

  • Online: vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines
  • Je kunt deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. Je maakt hiervoor een afspraak via het nummer 02/553.83.79 of je stuurt een mail naar omgeving@vlaanderen.be.

Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kan je je opmerkingen of bezwaren indienen op volgende manieren:

  • Online: via omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines¬†

of

  • via brief te bezorgen aan volgend adres:

Departement Omgeving

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning

t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Gepubliceerd op donderdag 3 november 2022 11.24 u.