Inleveren papier en karton

Het gemeentebestuur is bevoegd voor de inzameling van huishoudelijk afval. Samen met de andere Limburgse gemeenten heeft de gemeente Leopoldsburg deze bevoegdheid voor het grootste deel overgedragen aan Limburg.net.

Wanneer je afval niet werd opgehaald, verwittig dan de milieudienst.

Elk jaar krijg je einde december een afvalkalender in je bus. Hierop kan je terugvinden op welke dag het huisvuil, het groenafval, … wordt opgehaald. 

Hoe aanvragen?

Huisvuill: tweewekelijks, maandag

Grofvuil: sinds 2010 mag je grofvuil niet langer meegeven met de veertiendaagse ophaling van het huisvuil. Het wordt één keer per maand aan huis opgehaald (zie kalender). Je moet de ophaling minimum 1 week vooraf aanvragen via het gratis nummer 0800 90 720. Wanneer je grofvuil aanbiedt moet je hierop een gele sticker ter waarde van € 20 kleven.

PMD-afval (plastic flessen en flacons, metaalverpakkingen, drankkartons): tweewekelijks, maandag

Groenafval: tweewekelijks, maandag

Papier en karton: maandelijks, eerste dinsdag 

Oud ijzer/metaal: tweemaandelijks, laatste woensdag (hiervoor moet je vooraf de milieudienst verwittigen)

Tweewekelijks zijn er op maandag afvalophalingen: de ene maandag wordt het huisvuil opgehaald; de andere maandag wordt er groenafval opgehaald. Valt de ophaaldag op een feestdag dan wordt de ophaling verschoven naar de eerst volgende werkdag.