Pluimvee moet nog steeds verplicht opgehokt blijven UPDATE 22/02/2021

Er zijn opnieuw besmette vogels gevonden in België, deze keer in Eupen. Daarom blijft de ophokplicht voor pluimvee van kracht. Er is wel een versoepeling toegestaan voor roofvogels.

Uitbraken in pluimveebedrijven in België

Sinds 26 november 2020 is de aanwezigheid van het vogelgriepvirus vastgesteld bij twee pluimveehouders in België: bij een professioneel pluimveebedrijf in de gemeente Menen (West-Vlaanderen) en bij een particuliere houder in de gemeente Dinant (Namen). Daarnaast werd ook een besmetting met een ander vogelgriepvirus vastgesteld op een professioneel pluimveebedrijf in Diksmuide (West-Vlaanderen).

UPDATE 22/02/2021: ook in Eupen zijn nu besmette spreeuwen gevonden.

Alle besmettingen zijn ondertussen onder controle gebracht en het FAVV (Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid) heeft de verschillende beperkingsgebieden die werden afgebakend rond de houderijen opgeheven.

Situatie bij wilde vogels

Ondanks de positieve evolutie bij deze besmette houderijen en de opheffing van de beperkingsgebieden, blijft het vogelgriepvirus nog steeds circuleren op ons grondgebied. Vandaag telt ons land 20 gevallen van het vogelgriepvirus bij wilde vogels.

Om op de hoogte te blijven van de situatie bij wilde vogels: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/gevallenbijwildevogels.asp

Bovendien zijn er bij de buurlanden ook geen indicaties dat de situatie verbetert.

De verplichte ophokplicht van pluimvee en gehouden vogels blijft dus nog steeds van kracht

Dit geldt ook voor particuliere houders die slechts enkele kippen houden.

Geen enkele opgelegde maatregel zal kunnen worden versoepeld zolang de dreiging van besmetting via wilde vogels hoog blijft. Deze situatie kan mogelijk zelfs tot aan het voorjaar van 2021 blijven duren.

Ter herinnering, volgende maatregelen zijn momenteel in België van kracht:

  • Alle pluimvee en vogels, ook duiven, van professionele pluimveebedrijven en particuliere houders moeten worden opgehokt of afgeschermd zijn om contact met wilde vogels te vermijden. Deze maatregel geldt niet voor struisvogels.
  • Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.
  • Het is verboden om pluimvee en gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
  • Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden, zowel voor professionele houders als voor particuliere houders.

Enkel door deze maatregelen strikt op te volgen kunnen we ons pluimvee beschermen.

Versoepelingen roofvogels

Het FAVV heeft versoepelingen uitgewerkt voor roofvogels om het welzijn van deze vogels te verbeteren. Je vindt meer uitleg in het document dat je onderaan dit bericht kunt downloaden.

Meldpunt dode vogels

Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, worden verzocht om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800 99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Het FAVV en dierengezondheid

Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.

Meer info over het virus via:

http://www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep/

Gepubliceerd op maandag 22 februari 2021 9.30 u.