Overlast door everzwijnen: wat te doen

Ze zitten niet alleen in de Ardennen, maar ook hier. Hun grote appetijt zorgt ook voor overlast. Bijna voortdurend zoeken ze naar lekkere hapjes, ook in jouw tuin. Daarom onderneem je best actie om hen de weg te versperren. De overheid werkt nauw samen met de jagers om het aantal in toom te houden.

Je kunt volgende preventieve maatregelen nemen.

1. Door een omheining op maat te plaatsen.

Everzwijnen zijn wilskrachtige dieren, die zich niet zomaar van de wijs laten brengen. De omheining moet minstens de volgende kenmerken vertonen:

  • Hoogte van 1 m
  • Maximum maaswijdte van max. 10 cm
  • Draaddikte min. 2 mm
  • Graaf de gaasdraad minstens 20 cm in

2. Door bewegende poppen met licht en/of geluidseffecten te plaatsen bij niet-houtige gewassen.

Een andere manier om everzwijnen te verjagen is met behulp van een bewegende pop met licht- en/of geluidseffecten. Zo’n zichzelf oplazende pop beweegt met onregelmatige tussenpozen, wat gewenning voorkomt. Als je ze af en toe verplaatst, zal het effect nog groter zijn. Je zet er minstens één per 4 hectare.

3. Door lawaai te maken.

Een gaskanon of ander evenwaardig afschrikkend geluidssysteem ontmoedigt everzwijnen om jouw tuin of akker te naderen. Eén systeem per 4 hectare zorgt voor voldoende decibels om je gewassen te beschermen. Helaas wennen de dieren snel aan het geluid, waardoor je dit systeem best regelmatig verplaatst.

4. Door een elektrisch net of elektrische draden te spannen.

Als je veel last hebt van hongerige everzwijnen, biedt een juist geplaatste elektrische afspanning rondom je eigendom een oplossing. Om een volwassen dier tegen te houden, zijn minstens drie elektrische draden nodig die op gelijke afstanden gespannen zijn, bij benadering op 20, 40 en 60 cm hoogte. Een elektrisch net met maaswijdte van maximum 10 cm is even effectief. Die 60 cm is voldoende hoog omdat everzwijnen erg sterk, maar geen goede springers zijn. De laagste draad verhindert de jongste zwijntjes om onder de omheining door te kruipen. Als planten de draden raken, staat je omheining niet langer onder stroom. Regelmatig maaien houdt de draad onder spanning. Controleer bij de bevoegde gemeentelijke dienst of er plaatselijke reglementen gelden, waarmee je rekening moet houden

Toch schade geleden. Wat moet je hiervoor doen?

Bekijk de algemene voorwaarden op www.natuurenbos.be/schade.

Meld de schade binnen 14 kalenderdagen aan het Agentschap voor Natuur en Bos via het e-loket (https://eloket.natuurenbos.be - dit werkt via je eID, zorg dat je dan je code bij de hand hebt) of het formulier op de bovenvermelde website. De gemeentelijke milieudienst kan je hiermee helpen.

Nog vragen? Contacteer de Provinciale Dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos. Je vindt de contactgegevens op www.natuuralsgoedebuur.be.

Gepubliceerd op donderdag 13 juni 2019 8 u.