Personenbelasting - BTW - Onroerende voorheffing - Kadaster en registratie

Let op!

De financiële dienst van het gemeentebestuur handelt enkel over de GEMEENTEBELASTINGEN.

Voor vragen over uw personenbelasting kan je terecht bij de Federale Overheidsdienst Financiën op het nummer 02 572 57 57 of stel je vraag via het contactformulier op de website financien.belgium.be

Voor vragen over de controle BTW kan je terecht bij de Federale Overheidsdienst Financiën op het nummer 02 572 57 57 of stel je vraag via het contactformulier op de website financien.belgium.be¬†

Voor vragen over kadaster en registratie kan je terecht bij de Federale Overheidsdienst Financiën op het nummer 02 572 57 57 of stel je vraag via het contactformulier op de website financien.belgium.be¬†

Voor vragen over de onroerende voorheffing kan je terecht bij de Vlaamse Belastingdienst op de Vlaamse belastinglijn: tel 1700 of via het digitale loket op de website belasting.vlaanderen.be.