PFAS in Leopoldsburg: 4 locaties aangeduid - update

De Vlaamse overheid heeft in onze gemeente vier zones geïdentificeerd met mogelijk PFAS in de bodem. Het gaat telkens om zones waar in het verleden brandweeractiviteiten of brandblusoefeningen plaatsvonden of die getroffen werden door een brand waar blusschuim werd ingezet.

Op deze pagina vind je wat algemene info die eerder gepubliceerd werd.

Voorzorgsmaatregelen

Op de website van de Vlaamse overheid vind je de vier aangeduide zones in onze gemeente. De Vlaamse overheid heeft volgende voorzorgsmaatregelen rondom deze zones ingesteld.

Voeding

 • Kinderen jonger dan 12 jaar, immuungecompromitteerde personen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of proberen zwanger te worden, krijgen het advies om geen zelfgeteelde groenten of fruit te eten.
 • De rest van de bevolking krijgt het advies om zelfgeteelde groenten of fruit met mate te eten en dus een goede mix aan te houden met fruit en groenten die gekocht zijn. Het fruit en de groenten moeten steeds goed gewassen worden.
 • Eet geen zelfgeteeld kleinvee.
 • Eet geen eieren van je eigen kippen.
 • Eigen eieren gooi je voorlopig in de grijze zak. Afval van eigen groenten (zonder kluit) en fruit mag wel bij het GFT-afval.

Grondwater

 • Drink geen grondwater.
 • Gebruik geen grondwater uit ondiepe putten om je fruit en groenten water te geven of om een zwembad te vullen.

Grond en groenafval

 • Gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin.
 • Vermijd zo veel als mogelijk de verstuiving van braakliggende grond.
 • Breng groenafval naar het containerpark, maar verwijder zo veel mogelijk aarde. Knip de kluit af en laat die in je tuin. Breng het groenafval naar het containerpark.

Hygiëne

 • Was je handen, zeker voor de maaltijd.
 • Maak je huis binnen en buiten schoon met water.

Verder onderzoek

Agentschap Zorg en Gezondheid raadt deze maatregelen aan uit voorzorg. Bijkomende onderzoeken in de ruime omgeving en op de risicolocatie zelf moeten de situatie beter in kaart brengen. Op basis van deze nieuwe meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen. Het gemeentebestuur staat in nauw contact met de OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid. We houden je uiteraard steeds op de hoogte.

Intussen zijn 3 van de 4 locaties onderzocht. Voor één locatie blijven de no-regret-maatregelen van toepassing, nl. de voormalige brandweerkazerne; voor de twee andere locaties zijn ze opgeheven.

EXTRA INFORMATIE

Over PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen, afgekort PFAS, is een verzamelnaam voor een grote groep van om en bij de 6.000 organische verbindingen. PFAS zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen maar die door de mens zijn gemaakt. Ze hebben zowel water-, vuil- als vetafstotende eigenschappen. Omwille van deze eigenschappen worden perfluorverbindingen in vele industriële toepassingen en consumentenproducten gebruikt zoals, brandblusschuim, anti-aanbaklagen in kookgerei, waterafstotend textiel, behandeld papier en sommige cosmetica en huishoudproducten. Ze zijn echter niet of nauwelijks biologisch afbreekbaar.

Blootstelling

Ze komen in het lichaam terecht via voeding en het inslikken van stof, en in mindere mate door ze in te ademen of via de huid. Doordat ze maar traag afbreken, kunnen ze zich bij herhaaldelijke inname opstapelen in het lichaam.

Gezondheid

Van sommige PFAS (zoals PFOS en PFOA) is bekend dat ze schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid van mensen. Bij blootstelling aan PFAS treden er geen acute gezondheidseffecten op. Maar het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Langdurige en herhaalde blootstelling kan zo leiden tot oplopende hoeveelheden PFAS in de mens en dat kan op lange termijn tot gezondheidseffecten leiden. Daarom is het aangewezen om blootstelling te vermijden waar het kan.

Volgens de huidige stand van het onderzoek zijn de voornaamste mogelijke schadelijke effecten:

 • Vermindering van het immuunsysteem. Dit is volgens de laatste studies het meest gevoelige gezondheidseffect, met name bij kinderen. Dit wil niet direct zeggen dat ze sneller en vaker ziek worden.?
 • Kleine vermindering van het geboortegewicht
 • Verhoogde cholesterolgehalten
 • Verstoring van de leverwerking
 • Verstoring van de hormonenbalans

Er is geen behandeling mogelijk om PFAS uit het lichaam te verwijderen. Alleen door blootstelling zoveel mogelijk te beperken, zal de hoeveelheid PFAS in het lichaam langzaam afnemen.

Meer info

Websites: Vlaamse overheid

E-mail: pfas@vlaanderen.be

Gepubliceerd op dinsdag 17 januari 2023 9 u.