PFOS in Leopoldsburg: weinig reden tot ongerustheid - update

Het dossier van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht zette OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, ertoe aan om alle gemeenten de locaties in kaart te laten brengen waar er mogelijk PFAS is gebruikt. Ondertussen zijn de eerste resultaten van de bodemonderzoeken bekend.

Er wordt specifiek gekeken in de richting van bedrijven die deze stoffen mogelijk gebruikt kunnen hebben, plaatsen waar ooit grote industriële branden plaatsgevonden hebben en plaatsen waar de brandweer geoefend zou hebben met fluorhoudend blusschuim. Ook de gemeente Leopoldsburg heeft deze oefening gemaakt voor haar grondgebied, maar ziet weinig redenen tot ongerustheid.

Bedrijven

In Leopoldsburg gaat het concreet over autogarages met spuitcabines en een bedrijf waar in het verleden oliën gemengd werden. De deputatie heeft aan deze bedrijven destijds een exploitatievergunning (ARAB) afgeleverd, maar daaraan waren voorwaarden gekoppeld, zodat de kans op een PFAS-verontreiniging erg klein is. Bovendien zou dit heel plaatselijk zijn. OVAM gaat stapsgewijs te werk met deze informatie. Het gaat over een eerste inventarisatie. Op basis van hoge risico’s worden staalnames en een grondige analyse gedaan alvorens bepaalde uitspraken worden gedaan. Voorlopig moet er dan ook geen enkele actie worden ondernomen.

Brandweer

Grote industriële branden heeft Leopoldsburg nooit gekend. De brandweer heeft in het verleden jaarlijks een oefening gehouden met blusschuim op het verharde gedeelte van Baeckeland in Kwartier Moorslede. Er werd voornamelijk gewerkt met proteïneschuim dat biologisch afbreekbaar is. Later heeft men in heel beperkte mate gebruik gemaakt van het ‘fluorschuim’ waarin PFAS te vinden zouden zijn, maar omdat dat heel duur was, heeft men er heel weinig van gebruikt. De kans dat er in de bodem meer PFAS te vinden zouden zijn dan toegelaten, is dan ook erg klein. Voorzichtigheidshalve werd reeds contact opgenomen met het Rode Kruis en is er al een plaatsbezoek geweest samen met de brandweer. Er werden in overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal adviezen overgemaakt aan het Rode Kruis die voornamelijk gaan over algemene hygiënemaatregelen.

Geen risico voor de bevolking

Het is altijd beter om het zekere voor het onzekere te nemen en het is dan ook nuttig om deze oefening te maken. Deze bevestigt echter het vermoeden dat er weinig reden is tot ongerustheid in Leopoldsburg. Er is niets wat wijst op enig risico voor onze inwoners.

PFOS en PFAS

PFOS is een chemische stof om producten water-, vet- en vuilafstotend te maken. Bovendien is PFOS bestand tegen hoge temperaturen. Deze synthetische chemische stof behoort tot de PFAS-familie: het komt niet van nature voor in het milieu en is niet afbreekbaar.

PFAS worden in vele industriële toepassingen en consumentenproducten gebruikt. Denk aan de teflon anti-aanbaklaag in pannen, cosmetica, textiel, brandblusschuim, schoonmaakmiddelen of smeermiddelen.

Het gebruik van PFOS is sinds 2006 zwaar aan banden gelegd door de EU omdat lange blootstelling mogelijk toxische risico’s inhoudt.

Het gebruik van deze producten, de uitstoot van fabrieken, incidenten of het blussen van branden, zorgt dat deze stoffen in het milieu terechtkomen. Ze zijn zelfs in lage concentraties aanwezig in de voedselketen.

Meer weten? Je vindt meer info over PFOS en PFAS op de website van de Vlaamse overheid

Voor specifieke vragen: pfas@vlaanderen.be 

Update OVAM-onderzoeken

Via de website van de Vlaamse overheid kan per gemeente nagekeken worden wat de stand van zaken is. Voor Leopoldsburg zijn er 4 locaties aangeduid door de Vlaamse overheid.

Meer info in dit nieuwsbericht op onze website 

Gepubliceerd op dinsdag 17 januari 2023 15 u.