Premie vestiging in kernwinkelgebied

Het gemeentebestuur wenst ondersteuning te bieden aan startende ondernemers en ondernemers die zich vestigen in het kernwinkelgebied door er een nieuwe handelszaak te beginnen.

De premie bedraagt 50% van de renovatiekosten (excl. BTW) die gemaakt worden met een maximum van 10.000 euro per handelszaak.

Het kernwinkelgebied bevindt zich in de Stationsstraat, de Koningsstraat, de Nicolaylaan (tussen Stationsstraat en Koningsstraat), de Maarschalk Fochstraat en het Hertogin Van Brabantplein.

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst lokale economie.

Voor wie

 • handelaar begint een nieuwe handelszaak in het kernwinkelgebied
 • handelaar baatte een handelszaak reeds uit buiten het kernwinkelgebied en verhuist zijn handelszaak naar het kernwinkelgebied
 • handelaar breidt zijn bestaande handelszaak in een handelspand in het kernwinkelgebied uit naar een aangrenzend handelspand

Hoe aanvragen?

Handelaars die een premie willen aanvragen, kunnen een aanvraagformulier invullen en bezorgen aan middenstand@leopoldsburg.be.

Wat meebrengen?

Bij het aanvraagformulier dien je volgende bewijsstukken te voegen:

 • Een gedetailleerde omschrijving van de werken en het plan van het handelspand
 • Een nauwkeurige prijsraming of offerte van de aannemer
 • De openingsuren van de handelszaak
 • Een bewijs van inschrijving in de KBO
 • Eventuele bewijzen van vorige inschrijvingen in de KBO
 • Een kopie van de koop- of huurovereenkomst(en)
 • Gedetailleerde foto’s van de toestand na de werken
 • Een beknopte samenvatting van het ondernemingsplan (voorstelling activiteit, organisatie, financieel plan, commercieel plan)
 • Indien de aanvraag uitgaat van de huurder van het handelspand: een schriftelijke overeenkomst waaruit blijkt dat de eigenaar instemt met de uit te voeren¬†verbouwingswerken
 • Kopieën van de facturen die betrekking hebben op de werkzaamheden, op naam van de aanvrager en voor voldaan ondertekend en;
  • Die zijn gefactureerd op het adres van de eigenaar of uitbater
  • Met een prestatiedatum binnen de subsidieperiode (6 maanden voor en 6 maanden na ingebruikname van het handelspand)
  • Met een factuurdatum die valt binnen de 15 dagen na de maand waarin het project eindigt
  • Die betaald zijn
  • Waarvan de betaling is gebeurd binnen de 3 maanden na het beëindigen van het project.
 • Vereiste keuringsattesten (gas, elektriciteit)
 • Rekeningnummer