Premie vestiging in kernwinkelgebied

Het gemeentebestuur biedt ondersteuning aan startende ondernemers en ondernemers die zich vestigen in het kernwinkelgebied door er een nieuwe handelszaak te beginnen.

De premie bedraagt 50% van de renovatiekosten (excl. BTW) die gemaakt worden met een maximum van 10.000 euro per handelszaak.

Het kernwinkelgebied bevindt zich in de Stationsstraat, de Koningsstraat, de Nicolaylaan (tussen Stationsstraat en Koningsstraat), de Maarschalk Fochstraat en het Hertogin Van Brabantplein.

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst lokale economie.

Voor wie

 • handelaar begint een nieuwe handelszaak in het kernwinkelgebied
 • handelaar baatte reeds een handelszaak uit buiten het kernwinkelgebied en verhuist zijn handelszaak naar het kernwinkelgebied
 • handelaar breidt zijn bestaande handelszaak in een handelspand in het kernwinkelgebied uit naar een aangrenzend handelspand

Hoe aanvragen?

Handelaars die een premie willen aanvragen, kunnen het aanvraagformulier voor de toekenning van een premie invullen en bezorgen aan lokale.economie@leopoldsburg.be.

Wat meebrengen?

Het aanvraagformulier voor de toekenning van een premie dien je in vóór de ingebruikname als handelszaak van het beoogde handelspand.

Je dient volgende bewijsstukken toe te voegen:

 • Een gedetailleerde omschrijving van de werken en het plan van het handelspand
 • Een nauwkeurige prijsraming aan de hand van offertes
 • De openingsuren van de handelszaak
 • Een bewijs van inschrijving in de KBO
 • Eventuele bewijzen van vorige inschrijvingen in de KBO
 • Een kopie van de koop- of huurovereenkomst(en) of overeenkomst houdende zakelijk recht
 • Gedetailleerde foto’s van de toestand voor de werken (binnen en buiten)
 • Een beknopte samenvatting van het ondernemingsplan (voorstelling activiteit, organisatie, financieel plan, commercieel plan)
 • Indien de aanvraag uitgaat van de huurder van het handelspand: een schriftelijke overeenkomst waaruit blijkt dat de eigenaar instemt met de uit te voeren verbouwingswerken.

Indien voor de werken een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is, moet deze vergunning afgeleverd zijn op het ogenblik van de aanvraag.

Je ontvangt een afschrift van de goedkeuring of weigering van je aanvraag.

Je kan éénmalig een aanvraag tot uitbetaling van de premie indienen en dit tot uiterlijk 9 maanden na de ingebruikname van het handelspand.

Bij de aanvraag tot uitbetaling dienen volgende bewijsstukken te worden voorgelegd:

 • Kopieën van de facturen die betrekking hebben op de werkzaamheden, op naam van de aanvrager, voor voldaan ondertekend en;
  • Die zijn gefactureerd op het adres van de eigenaar of uitbater
  • Met een prestatiedatum binnen de subsidieperiode (6 maanden voor en 6 maanden na ingebruikname van het handelspand)
  • Met een factuurdatum die valt binnen de 15 dagen na de maand waarin het project eindigt
  • Die betaald zijn
  • Waarvan de betaling is gebeurd binnen de 3 maanden na het beëindigen van het project
 • Gedetailleerde foto's van de toestand na de werken
 • Vereiste keuringsattesten (gas, elektriciteit)
 • Rekeningnummer