Preventieve maatregelen bij schade door de wolf

De laatste weken zorgden de wolven regelmatig voor schadegevallen bij veehouders. Dit is geen toeval. In het najaar hebben wolvenwelpen veel voedsel nodig maar ze zelf kunnen nog niet mee-jagen. Onbeschermd vee is dan een makkelijke prooi voor de volwassen wolven.

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) begrijpt dat dit voor de lokale veehouders niet fijn is en dat ook andere inwoners zich hier vragen kunnen bij stellen. Toch wil ANB benadrukken dat alle schadegevallen die tot op heden werden vastgesteld, zich voordeden op weides die niet afgebakend werden met wolfwerende omheiningen. ANB wil dus graag nogmaals een oproep doen aan de veehouders om hun dieren op deze manier te beschermen. Zowel voor professionele als particuliere veehouders is er zowel financiële als technische ondersteuning beschikbaar. Er werd enkele maanden geleden een zeer uitvoerige folder gemaakt door ANB en het Wolf Fencing Team met alle nuttige informatie. Daarnaast werd er eveneens een instructievideo ontwikkeld. Het Wolf Fencing Team ondersteunt sowieso alle vragen van veehouders met betrekking tot het realiseren van wolfwerende omheiningen en komt ook ter plaatse. Hou er wel rekening mee dat er ondertussen een wachttijd geldt door de vele aanvragen.

Informatie is terug te vinden op volgende websites:

Algemene informatie over wolf: https://www.natuurenbos.be/wolven 

Informatie over schade en preventie: https://www.natuurenbos.be/wolf/schade 

o Infobrochure: https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/brochure_je_dieren_beschermen_tegen_de_wolf.pdf 

o Instructievideo: https://www.youtube.com/watch?v=POSaLUnLoVw&t=3s 

o Subsidiereglement Agentschap voor Natuur en Bos: https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/reglement_subsidie_voor_wolfwerende_maatregelen_01_06_22.pdf 

o VLIF-steun Departement Landbouw & Visserij: https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun 

o Wolf Fencing Team: https://www.wolffencing.be/ 

Gepubliceerd op dinsdag 20 september 2022 14.28 u.