Privacyverklaring gemeente en OCMW Leopoldsburg

Veilige dienstverlening

Bij de gemeente en het OCMW van Leopoldsburg staat een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening centraal. Want we willen het welzijn van alle inwoners van onze gemeente verbeteren. Daarom verplichten wij ons ertoe jouw persoonlijke informatie veilig te beheren.

Waarom hebben wij jouw gegevens nodig?

Wij hebben jouw gegevens nodig om onze wettelijke verplichte opdrachten of opdrachten van algemeen belang uit te voeren. Of om onze overeenkomst met jou uit te voeren. In de meeste gevallen ben je verplicht deze informatie aan ons door te geven om van de dienstverlening te kunnen gebruikmaken.

Toestemming

Als het nodig is, vragen we je toestemming om jouw gegevens te verwerken. Wil je geen gebruik meer maken van die dienstverlening? Dan kan je je toestemming weer intrekken.

We vragen niet wat we al weten

De overheid heeft veel informatie van alle burgers. Als dit toegelaten is door de wet, proberen we altijd eerst die informatie te gebruiken. Zodat we jou dit niet steeds opnieuw moeten vragen.

Hergebruik

We kunnen je contactgegevens gebruiken om je te bereiken in het kader van onze dienstverlening. We doen dat voor zover dat nodig is om dienstverlening te realiseren. Maar ook om je bijvoorbeeld te informeren over wijzigingen in ons aanbod of nieuwe diensten.

De computer zegt “nee”

De gemeente en het OCMW maken geen gebruik van automatische beslissingen via computersystemen om diensten te leveren aan burgers.

Informatie binnen Europa

We bewaren jouw informatie bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis. Zo zijn we zeker over bescherming van de gegevens. Alleen als we geen andere oplossing hebben, beheren we jouw gegevens buiten Europa. Dit doen we enkel in ‘veilige landen’.

Archief

We bewaren alle gegevens in ons archief, zoals dat wettelijk verplicht is. We houden jouw gegevens niet langer bij dan nodig en daarna vernietigen we deze op een veilige manier. 

Jij blijft baas

Jij blijft, als burger, baas over je gegevens. Je kunt altijd opvragen wat we van jou bewaren. Je kunt vragen om dit aan te passen of te verwijderen, behalve als de wet dit niet toestaat.

Als het fout loopt

We nemen strenge veiligheidsmaatregelen. Maar als jouw gegevens toch bedoeld of onbedoeld in verkeerde handen zijn terecht gekomen, laten we jou dat altijd weten. Heb je vragen of klachten? Dan kan je terecht bij de gemeente of het OCMW, onze functionaris gegevensbescherming of bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Contactgegevens:

Gemeente en OCMW Leopoldsburg
Koningin Astridplein 37
3970 Leopoldsburg
info@leopoldsburg.be

Functionaris gegevensbescherming:
Rob Gijbels
gegevensbescherming@leopoldsburg.be

De Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ 

Meer info

De uitgebreide privacyverklaring vind je onderaan deze pagina, onder bijlagen.