Subsidie voor bewoonde zwaluwnesten

De subsidie wordt niet meer toegekend.