Toelating tot crematie

Om een overledene te laten cremeren moet je de toelating hebben van het gemeentebestuur.

Hoe aanvragen?

Je moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de Dienst Burgerzaken waar het overlijden is aangegeven. Meestal is het de begrafenisondernemer die zorgt voor deze aanvraag.

Zie overlijdensaangifte.

Voor de aanvraag heb je volgende documenten nodig:

  • de aanvraag tot crematie
  • een attest van de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld. In dit attest staat vermeld of het om een natuurlijk, gewelddadig of verdacht overlijden gaat:
    • Werd er een natuurlijk overlijden vastgesteld, dan heb je een tweede verslag nodig van een door het gemeentebestuur aangestelde arts.
    • Bij de vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden, heb je een toelating nodig van de Procureur des Konings.

De toestemming tot crematie wordt ten vroegste 24 uur na het indienen van de aanvraag gegeven.

Uitzonderingen

Voor biocrematie (resomeren of verwateren) is er nog geen wettelijk kader.