Slachtregistratie

Het systeem voor de aanmaak van slachtbrieven verloopt volledig geautomatiseerd. Iedereen die een dier wil slachten of laten slachten, moet zich éénmalig laten registreren bij de databank van het Voedselagentschap. Dit registratienummer vraag je aan bij de milieudienst.

Hoe aanvragen?

a. Je wil een rund, een varken, een schaap, een geit of een paard slachten 

Je slacht voor eigen gebruik

Je slacht het dier louter en alleen voor jezelf; het vlees is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik. Het vlees mag in geen geval verhandeld of gratis weggegeven worden. Een thuisslachting is uitsluitend toegestaan voor een varken, een schaap, een lam en een geit. Het slachten van een rund of een paard mag niet thuis maar moet steeds in een slachthuis. Als je een thuisslachting uitvoert, moet je je laten registreren én aangifte doen bij de gemeente. Als je een slachting in het slachthuis laat uitvoeren, moet je je enkel laten registreren. Het slachthuis regelt de verdere administratie via dit registratienummer. 

Slachtingen volgens een religieuze ritus

Het slachten van runderen, schapen en geiten volgens religieuze ritus mag uitsluitend gebeuren in een slachthuis of in een erkende inrichting. Om deze slachtingen te kunnen uitvoeren moet je je laten registreren én aangifte doen bij de gemeente.

b. Je wil gevogelte, konijnen of wild slachten. Volgende dieren worden hiermee bedoeld:

  • gevogelte: kip, kalkoen, duif, eend, gans … 
  • gekweekt vederwild: fazant, patrijs … 
  • grof gekweekt wild: ree, hert …

Er zijn geen verplichtingen verbonden aan het slachten van deze dieren voor eigen gebruik of wanneer je toevallig (niet regelmatig) en rechtstreeks levert aan een andere consument. Kortom: geen registratie of aangifte! 

c. Sluikslachting.

Wanneer slachtingen worden uitgevoerd in overtreding met punt a en b, dan spreekt men van sluikslachtingen. Wanneer een sluikslachting wordt vastgesteld, worden het dier en het vlees onmiddellijk in beslag genomen. De overtreder riskeert een gevangenisstraf en/of geldboete.