Niet-Belgen: verbintenis tot tenlasteneming/uitnodiging van een niet-Belg

Maak een afspraak via mail of telefoon.

Een persoon die voor maximum 90 dagen naar België wenst te komen, dient te bewijzen dat hij of zij over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Dit kan aangetoond worden door eigen middelen voor te leggen, ofwel via een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis), ondertekend door een garant.

Voor wie

Elke persoon die de Belgische nationaliteit heeft of in het bezit is van een verblijfstitel voor onbeperkte duur én voldoende bestaansmiddelen heeft, kan een verbintenis tot tenlasteneming aangaan.