Gemeentebelasting op de huis-aan-huisbedeling van reclamebladen en drukwerken

Wie niet-geadresseerd reclamedrukwerk huis-aan-huis verspreidt in de gemeente, moet daarvoor een belasting betalen. De belasting wordt aangerekend aan de verantwoordelijke uitgever.

Voorwaarden

Onderaan deze pagina kan je het reglement op de belasting op de huis-aan-huisbedeling downloaden.

Ook het aangifteformulier kan je hier downloaden