Gemeentelijke subsidie werking jeugdverenigingen

Het gemeentebestuur van Leopoldsburg keert jaarlijks tal van subsidies uit voor het jeugdwerk. De subsidies worden verdeeld volgens vaststaande reglementen. De reglementen en de aanvraagformulieren kan je verkrijgen bij de jeugddienst.

Erkende jeugdverenigingen kunnen subsidies krijgen voor volgende zaken: erkenningen, kampsubsidies, vorming, artiesten en gezelschappen, renovatie - en verbouwingswerken en huursubsidies.

Individuele jongeren kunnen subsidies krijgen voor individuele vorming en projecten.

Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het subsidiereglement.