Vastgoedinformatie

Vastgoedinformatie:

  • Stedenbouwkundige inlichtingen
  • Stedenbouwkundig uittreksel uit het plannenregister
  • Stedenbouwkundig uittreksel uit het vergunningsregister

Bij de verkoop van een woning moet je stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie kun je verkrijgen door een uittreksel (stedenbouwkundig uittreksel) te vragen uit het vergunningen- en het plannenregister.

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet je mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Hoe aanvragen?

  • Jij of je notaris dient jouw aanvraag in het gemeentehuis of bezorgt ze per brief aan de gemeente. 
  • Het stedenbouwkundig uittreksel wordt afgegeven binnen een termijn van 30 dagen, na de ontvangst van de aanvraag.

Voor meer informatie kun je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening.