Getuigschrift militie

Een militiegetuigschrift of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed.

Voor wie

Alleen mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976 kunnen een militiegetuigschrift krijgen. Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst. 

Hoe aanvragen?

Stuur een e-mail naar bevolking@leopoldsburg.be met vermelding van je voornaam, naam, geboortedatum en rijksregisternummer.