Omgevingsvergunning: melding milieu

Maak een afspraak via mail of telefoon.

Naast de vergunningsplicht bestaat er een meldingsplicht. Het aanvragen van een vergunning is dan niet nodig. Je moet de procedure voor melding volgen.

De meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen worden bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de VCRO. Daarnaast is ook het opstarten en beëindigen van een zorgwoning meldingsplichtig.

Artikel 5.2.1 van het DABM dat voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse of voor de verandering ervan een meldingsakte vereist is. Derde klasse-inrichtingen of activiteiten hebben de minste risico’s of hinder. (check hier de indelingslijst)

Hoe aanvragen?

Vrijstelling
Een aantal werken zijn vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning. Lees het Vlaamse besluit over de vrijstellingen voor een stedenbouwkundige vergunning. Let op: Vrijstelling geldt slechts onder een aantal voorwaarden. Bij twijfel, neem contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening.

Meldingsplicht
Voor een aantal ingrepen is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Lees het Vlaams besluit over de meldingsplichtige handelingen. Voordat je een melding kan doen, stel je een dossier op volgens de juiste aanvraagformulieren.
Let op: melding geldt slechts onder een aantal voorwaarden.
Bij twijfel, neem contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening.

Opgelet! Bij melding gelden dezelfde regels rond medewerking van een architect als bij vergunningen.

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor een stedenbouwkundige vergunning?

Maak een afspraak voor advies. - Informatieaanvraag omgevingsvergunning.