Leefloon

Een leefloon is een financiële uitkering, een minimuminkomen, dat je kan  ontvangen als je over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt.

Hiervoor moet je aan verschillende voorwaarden voldoen.

Na je aanvraag voert een maatschappelijk werker een sociaal en financieel onderzoek uit om je noden vast te stellen.