Leefloon

Een leefloon is een financiële uitkering, een minimuminkomen, dat je kan¬†ontvangen als je over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt.

Hiervoor moet je aan verschillende voorwaarden voldoen.

Na je aanvraag voert een maatschappelijk werker een sociaal en financieel onderzoek uit om je noden vast te stellen.

Bij de sociale dienst kan je enkel terecht op afspraak.
Je kunt een afspraak maken via e-mail of telefoon:
tel. 011 34 92 10 of socialedienst@ocmwleopoldsburg.be