Financiële steun

Naast leefloon kan het OCMW ook financiële steun toekennen.

Bijvoorbeeld: je wil verhuizen, maar kan de huurwaarborg niet betalen, je krijgt een onverwachte rekening (energie, ziekenhuis,…), je hebt het moeilijk om je maandelijkse huur te betalen, …

Na je aanvraag voert een maatschappelijk werker een sociaal en financieel onderzoek uit om je noden vast te stellen.

Deze financiële steun kan teruggevorderd worden.