Afwijking wekelijkse rustdag

De wekelijkse rustdag is een ononderbroken sluitingsperiode van 24 uren, die begint op zondag om 5.00 uur of om 13.00 uur en eindigt op hetzelfde uur op maandag.

Een handelaar kan een andere wekelijkse rustdag nemen. Indien hij deze keuze niet maakt, wordt zijn rustdag automatisch geacht op zondag te vallen (van 5.00 uur zondagmorgen tot 5.00 uur maandagmorgen).

De wet op de openingsuren is van toepassing op de kleinhandel. Meer informatie vind je hier.

Het college van burgemeester en schepenen kan 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag goedkeuren in het kader van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden, geldig voor het ganse grondgebied of een deel ervan. In geen geval kunnen er individuele afwijkingen worden toegestaan.

De gemeentelijke adviesraad lokale economie bepaalt deze afwijkingen op één van haar vergaderingen in het najaar.

Voor 2018 zijn volgende afwijkingen op de wekelijkse rustdag toegestaan:

van maandag 1 januari tot en met zondag 7 januari 2018
van maandag 8 januari tot en met zondag 14 januari 2018
van maandag 15 januari tot en met zondag 21 januari 2018
van donderdag 8 februari tot en met woensdag 14 februari 2018
van maandag 19 maart tot en met zondag 25 maart 2018
van maandag 16 april tot en met zondag 22 april 2018
van maandag 7 mei tot en met zondag 13 mei 2018
van maandag 28 mei tot en met zondag 3 juni 2018
van maandag 4 juni tot en met zondag 10 juni 2018
van maandag 24 september tot en met zondag 30 september 2018
van maandag 8 oktober tot en met zondag 14 oktober 2018
van vrijdag 26 oktober tot en met vrijdag 2 november 2018
van maandag 10 december tot en met zondag 16 december 2018 
van maandag 17 december tot en met zondag 23 december 2018
van maandag 24 december tot en met zondag 30 december 2018

Voorwaarden

  • Je sluit je handelszaak 24 uur ononderbroken.
  • Je vermeldt op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag.
  • Je houdt de gekozen rustdag minstens 6 maanden aan.

Hoe aanvragen?

Wie een afwijking wil aanvragen richt hiervoor een schriftelijk schrijven aan:
Gemeentebestuur Leopoldsburg
Dienst lokale economie
Koningin Astridplein 37
3970 Leopoldsburg

of via e-mail aan: middenstand@leopoldsburg.be

Kostprijs

De aangifte van de afwijking op de wekelijkse rustdag is gratis.