Subsidies interculturele verenigingen

Het gemeentebestuur voorziet een toelage voor interculturele verenigingen die meewerken aan het gemeentelijk minderhedenbeleid.

Interculturele verenigingen die in hun werking nastreven om het samenleven tussen autochtonen en allochtonen te bevorderen en daarnaast ook participeren in de Integratieraad Leopoldsburg en/of een andere adviesraad voor lokaal cultuurbeleid kunnen een toelage ontvangen van maximaal 372 euro.

Hoe aanvragen?

  • contacteer de integratiedienst