Lokaal Opvang Initiatief (LOI) voor asielzoekers

Ben je een asielzoeker en heb je materiële hulp nodig, dan kun je je wenden tot de sociale dienst. Het gemeentebestuur organiseert namelijk lokale opvanginitiatieven (LOI). Dat zijn gemeubelde privéwoningen met de nodige voorzieningen, zodat je zelf kunt instaan voor jouw dagelijkse basisbehoeften.

De dienst zorgt voor de opvang en begeleiding. Deze begeleiding omvat:

  • algemene informatie
  • materiële hulpverlening
  • psycho-sociale begeleiding
  • medische hulpverlening
  • juridische informatie
  • zoeken naar de meest geschikte Nederlandse taallessen
  • helpen met integratie in onze gemeente

Het grote voordeel van een LOI is dat je als asielzoeker dichtbij je OCMW wordt opgevangen en zo beter begeleid wordt door je maatschappelijk werker.

Voorwaarden

Enkel asielzoekers waarvan de asielprocedure nog niet ontvankelijk is verklaard en die rechtstreeks door de federale overheid geplaatst worden, kunnen in een LOI verblijven.

Asielzoekers kunnen enkel aanspraak maken op een LOI van het OCMW waaraan ze worden toegewezen.

Hoe aanvragen?

In principe verblijf je als asielzoeker gedurende de eerste vier maanden in een collectieve opvangstructuur (bijvoorbeeld een opvangcentrum). Daarna kun je doorstromen naar een individuele opvangstructuur (een particuliere woning). Je bent echter niet verplicht om in een opvangstructuur te verblijven.

Als asielzoeker kun je zelf geen aanvraag indienen voor een LOI. De plaatsingen worden door de federale overheid bepaald.

Als de procedure afgelopen is, dan dan moet je de woning van het LOI verlaten, ongeacht of je in België mag blijven dan wel het land moet verlaten.