Islamitisch Offerfeest

Jaarlijks viert de moslimgemeenschap het Islamitisch Offerfeest. Bij dit religieus feest offeren moslims een schaap of doen een gift.

Het gemeentebestuur organiseert niet langer een tijdelijke slachtinrichting. De Vlaamse Overheid heeft immers beslist dat ritueel slachten sinds 2015 alleen nog mag in erkende slachthuizen.

Slachten buiten de erkende slachthuizen wordt streng beboet.