Islamitisch Offerfeest

Jaarlijks viert de moslimgemeenschap het islamitisch Offerfeest. Het is een feest van verzoening en delen met minderbedeelden. Bij dit religieus feest offeren moslims doorgaans een schaap of lam. Tegenwoordig is het ook zeer gebruikelijk om een geldsom over te maken aan mensen in arme landen.

Sinds 2015 organiseert het gemeentebestuur niet langer een tijdelijke slachtinrichting. De Vlaamse Overheid heeft immers beslist dat ritueel slachten niet meer mogelijk is op een tijdelijke slachtvloer. Ritueel slachten kan enkel verdoofd en in erkende slachthuizen.

Slachten zonder verdoving buiten de erkende slachthuizen wordt streng beboet.