Drankvergunning

Vooraleer een drankgelegenheid kan worden geopend, dient er een vergunning voor het schenken van dranken aangevraagd te worden bij de financiële dienst.

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet je voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. Je moet dus:

  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
  • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
  • met de brandveiligheid in orde zijn
  • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben.

De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.

Hoe aanvragen?

Je vraagt de vergunning aan bij jouw gemeente. De aanvraag kan ingediend worden met een aanvraagformulier (zie hieronder) vergezeld van alle nodige documenten.

Voor de organisatie van fuiven of evenementen moet een aanvraag gedaan worden via de jeugddienst.

Reglement

Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank (B.S., 30 december 1983)