Gemeentelijke parkeerverordening en belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen

De laatste jaren stijgt de parkeerdruk op het openbaar domein. Het is dus niet wenselijk om de parkeerbehoefte bij bouwprojecten af te wenden op het openbaar domein. Bovendien wil de gemeente een kwaliteitsvol openbaar domein inrichten waar, naast de noodzakelijke ruimte voor verharding, ook voldoende ruimte vrij blijft voor groenaanplantingen.

Het is de bedoeling dat openbare parkeerplaatsen vooral gebruikt kunnen worden door bezoekers van de gemeente en niet zozeer door de buurtbewoners. Daarom is het belangrijk dat er bij (ver)bouwprojecten zoveel mogelijk parkeerplaatsen op het eigen terrein worden ingericht. De vereisten voor parkeergelegenheden bij bouwprojecten werden door het gemeentebestuur vastgelegd in een parkeerverordening.

De parkeerverordening is van kracht vanaf 1/04/2016 en werd aangepast op 1/05/2020. De volledige tekst kan je hieronder downloaden.

In uitzonderlijke gevallen is de realisatie van parkeerplaatsen niet mogelijk op het eigen terrein. In deze situaties is het belastingsreglement (belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen) van toepassing.