Mindermobielencentrale - Mobieleke

Mindermobielencentrale ’t Mobieleke biedt sporadisch vervoer aan senioren of personen met gezondheidsproblemen, die geen beroep kunnen doen op andere personen voor hun vervoer én geen gebruik (meer) kunnen maken van het openbaar vervoer. 

Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs die op bepaalde dagen of uren beschikbaar zijn. Je kan ’t Mobieleke inschakelen om een familiebezoek af te leggen, naar het kaarten gebracht te worden, de kapper, de dokter, de tandarts of een ziekenhuisconsultatie.’t Mobieleke kan ook gebruikt worden om boodschappen te doen.

’t Mobieleke kan NIET worden ingeschakeld voor dringend medisch vervoer. Dit gebeurt door de dienst 100.

Voorwaarden

Voorwaarden lidmaatschap ‘t Mobieleke: 

  • Inwoner zijn van de gemeente Leopoldsburg
  • Voorbehouden voor personen die omwille van ouderdom of ziekte geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.
  • We hanteren geen leeftijdsgrens.
  • Het inkomen mag niet hoger zijn dan tweemaal het leefloon van de categorie waartoe men behoort.
  • Indien je inkomen te hoog zou zijn, kan je eventueel toch lid worden, indien je zorgbehoevendheid en de noodzaak aan vervoer bewezen wordt.
  • Je betaalt jaarlijks een lidgeld van 5 euro per persoon.

Kostprijs

  • Je betaalt 0,3573 euro per kilometer (prijs vanaf 01/07/2018), te tellen vanaf de woonplaats van de chauffeur. Deze prijs wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 juli.