Mindermobielencentrale - Mobieleke

Mindermobielencentrale ’t Mobieleke biedt sporadisch vervoer aan senioren of personen met gezondheidsproblemen, die zelf niet meer met de wagen rijden, en die geen beroep kunnen doen op andere personen voor hun vervoer én die geen gebruik (meer) kunnen maken van het openbaar vervoer. 

Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs die op bepaalde dagen of uren beschikbaar zijn. Je kan ’t Mobieleke inschakelen om bijvoorbeeld een familiebezoek af te leggen of bijvoorbeeld naar een kaartnamiddag, de kapper, de dokter, de tandarts of een ziekenhuisconsultatie gebracht te worden. ’t Mobieleke kan ook gebruikt worden om boodschappen te doen.

’t Mobieleke kan niet worden ingeschakeld voor dringend medisch vervoer. Dit gebeurt door de dienst 112.

Voorwaarden

Voorwaarden lidmaatschap ‘t Mobieleke: 

  • Inwoner zijn van de gemeente Leopoldsburg
  • Voorbehouden voor personen die omwille van ouderdom of ziekte geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.
  • We hanteren geen leeftijdsgrens.
  • Het inkomen mag niet hoger zijn dan tweemaal het leefloon van de categorie waartoe men behoort.
  • Indien je inkomen te hoog zou zijn, kan je eventueel toch lid worden, indien je zorgbehoevendheid en de noodzaak aan vervoer bewezen wordt.
  • Je betaalt jaarlijks een lidgeld van 5 euro per persoon.

Hoe aanvragen?

Wil je je inschrijven voor 't Mobieleke, maak dan een afspraak met het dienstencentrum Den Tuinhoek op het nummer 011 34 92 10 of dienstencentrum@ocmwleopoldsburg.be.

Kostprijs

  • Je betaalt 0,3653 euro per kilometer (prijs vanaf 01/07/2019), te tellen vanaf de woonplaats van de chauffeur. Deze prijs wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 juli.

Wat meebrengen?

Om je in te schrijven breng je best volgende zaken mee:

- je identiteitskaart

- een bewijs van je inkomen

- een bewijs van je zorgbehoevendheid