Bouwafval inleveren

Op ons recyclagepark staan verschillende containers bestemd voor bouwafval:

 • Container voor zuiver STEENpuin:
  in deze container mag enkel zuiver puin zoals bijv. bakstenen, dakpannen, natuurleien, tegels, kasseien, klinkers, …
  Er mag absoluut GEEN asbest worden gedeponeerd. Vanaf nu worden dergelijke containers geweigerd in de sorteerinstallatie, de afvoerkosten worden op de overtreder verhaald.

 • Container voor gemengd puin (ook wel ‘porselein’container genoemd):
  in deze container kan niet-steenachtig puin zoals bijv. ytong-blokken, gips, kalk, pleisterwerk, knauff, porselein (bijv. wc-pot, wasbak), wandtegels met pleister- en kalkresten, … gesorteerd worden.
  Er mag absoluut GEEN asbest worden gedeponeerd. Vanaf nu worden dergelijke containers geweigerd in de sorteerinstallatie, de afvoerkosten worden op de overtreder verhaald.

 • Container voor asbest:
  om veiligheids- en gezondheidsredenen wordt asbest in bigbags verzameld die daarna in een container geplaatst worden. Eens het materiaal in de container ligt, moet hiermee voorzichtig omgegaan worden. Vermijd overbodige manipulatie (stukslaan, aandrukken e.d.). Nooit met de laadschop aanduwen!

 • Container voor roofing:
  in deze container mogen roofing en teerhoudende afvalstoffen zoals asfalt.