Naar inhoud

Kapvergunning

Voor het vellen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig indien:

 • de bomen geen deel uitmaken van een bos.
 • de boom als hoogstammige boom wordt beschouwd. Dit is elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van 1 meter heeft.

Uitzonderingen

 1. Voor het vellen van hoogstammige bomen is geen stedenbouwkundige vergunning vereist, mits aan alle van de volgende vereisten voldaan is: 
  -   ze maken geen deel uit van een bos (zoals bedoeld in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten);
  -   ze liggen in een woongebied in de ruime zin, in een agrarisch gebied in de ruime zin of in een industriegebied in de ruime zin, en niet in een woonparkgebied;
  - ze liggen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning, de vergunde landbouwbedrijfswoning of landbouwbedrijfsgebouwen of de vergunde bedrijfswoning of bedrijfsgebouwen;
  - niet strijdig zijn met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, verkavelingsvergunningen of voorwaarden van stedenbouwkundige vergunningen op dit perceel. 

   
 2. Er is ook geen vergunning vereist als er geveld wordt omwille van acuut gevaar en mits voorafgaandelijke schriftelijke instemming van de boswachter.

 3. Bovendien moet men ook geen stedenbouwkundige vergunning hebben als het vellen van de hoogstammig bomen als activiteit in een goedgekeurd beheersplan of beheersvisie is opgenomen.

Om te weten of je een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen? Vul onderstaand formulier in en breng het binnen op de milieudienst.