Vergunning nachtwinkel

Voor de uitbating van nachtwinkels, automatenshops en seksinrichtingen is een vergunning nodig.

Dergelijke winkels kunnen alleen in de Stationsstraat, Koningsstraat, Nicolaylaan (tussen Stationsstraat en Koningsstraat) en Maarschalk Fochstraat. Een vergunning wordt toegekend voor drie maanden en wordt stilzwijgend verlengd.

Nachtwinkels kunnen enkel open zijn van 18.00 tot 01.00 uur, behalve in het weekend.

Hoe aanvragen?

Je dient je aanvraag voor een vestigingsvergunning schriftelijk in bij de financiële dienst van het gemeentebestuur Leopoldsburg.

Reglement

  • Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (in het bijzonder: artikelen 2, 6 en 18)

  • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

  • Zie bijlage 2 (politiereglement betreffende de nachtwinkels en aanverwante) van de GAS-codex. Deze GAS-codex kan je raadplegen via de link onderaan deze pagina: Gemeentelijke administratieve sancties (GAS-codex).