Noodopvangcentrum • veelgestelde vragen

Het is een open opvangcentrum. Wat wil dat zeggen?

De bewoners kunnen overdag - gecontroleerd - in en uit lopen. 's Nachts is het centrum gesloten.

Kan ik op bezoek gaan in het centrum?

Het opvangcentrum is niet vrij toegankelijk. Als je er iemand kent, kan je wel op bezoek gaan, maar dan moet je je aanmelden bij het onthaal en zeggen voor wie je komt.

Wat met de activiteiten van de jeugddienst en van YAP?

Die activiteiten kunnen gewoon blijven doorgaan.

Hoe zit het met de godsdienstbeleving?

Het opvangcentrum is een neutrale plaats. Er worden dus geen gebedsruimtes ingericht.

Kan ik vrijwilligerswerk doen in het opvangcentrum?

De vrijwilligerswerking wordt gecoördineerd door het Rode Kruis. Indien je zelf of met je vereniging je steentje wilt bijdragen aan het opvangcentrum, dan kan je mailen naar integratie.ocLeopoldsburg@rodekruis.be.

Wat met de vrijetijdsbesteding?

In de ruimten voor gemeenschapsvoorzieningen wordt ook een actieve vrijetijdsbesteding aangeboden. Als je met je vereniging activiteiten wilt openstellen voor de bewoners van het opvangcentrum, dan kunnen we dat alleen maar aanmoedigen. Ook hiervoor kan je mailen naar integratie.ocLeopoldsburg@rodekruis.be.

De jongste bewoners moeten uiteraard naar school. Ook voor hen geldt de schoolplicht. De meeste andere bewoners volgen op dit moment lessen Nederlands.

Daarnaast zijn er de vrijwilligers die in het centrum activiteiten organiseren. Nu de opstartfase van het opvangcentrum voorbij is, wordt hier veel meer op ingezet.

Ik heb nog kleren, speelgoed, bedjes, fietsen,... Waar kan ik die naartoe brengen?

Dit mag je melden via opvangcentrum@leopoldsburg.be. Wij verwijzen je dan door naar de juiste instelling.

Waarom staat er zo dikwijls een politieauto voor het opvangcentrum?

In het opvangcentrum wonen bijna 500 mensen samen op een kleine oppervlakte. Dat is een kleine wijk op zich. Daarom heeft onze politiezone voor het opvangcentrum een eigen wijkagent voorzien. Net zoals de andere wijkagenten in onze zone zorgt hij voor een goed contact met de inwoners om op die manier de orde zo goed mogelijk te bewaren.

Waar komen de verzoekers om internationale bescherming vandaan?

Onderaan deze pagina kan je een document vinden met de belangrijkste landen van herkomst en de redenen waarom mensen er op de vlucht gaan.

Welke procedure moeten de bewoners doorlopen?

Onderaan deze pagina kan je de procedure bekijken.

Voor meer info

Je vindt heel veel informatie op de website van het Commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatlozen: www.cgvs.be