Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst)

Het attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst / attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn of haar adres in de gemeente.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer je op het adres woont.

Je kunt ook een attest van hoofdverblijfplaats aanvragen met de historiek van je vorige adressen.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

 • jezelf
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden, zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen), indien de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon, op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Hoe aanvragen?

Je kunt het attest aanvragen:

 • online met je elektronische identiteitskaart (eID):
 • aan het onthaalloket van het gemeentehuis (zonder afspraak).

Wat meebrengen?

Als je het attest zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je eigen identiteitskaart.