Ophalen restafval

De gemeente is bevoegd voor de inzameling van huishoudelijk afval. Samen met de andere Limburgse gemeenten hebben we deze bevoegdheid voor het grootste deel overgedragen aan Limburg.net (nieuwe benaming voor Regionale Milieuzorg).

Hoe aanvragen?

Ophalen van afval 

 • Huisvuill:
  tweewekelijks, maandag

 • Groenafval:
  tweewekelijks, maandag

Tweewekelijks op maandag zijn er afvalophalingen: de ene maandag wordt het huisvuil opgehaald; de andere maandag wordt er groenafval opgehaald. Valt de ophaaldag op een feestdag dan wordt de ophaling verschoven naar de eerst volgende werkdag.

 • Grofvuil: grofvuil mag je niet meegeven met de veertiendaagse ophaling van het huisvuil. Het wordt één keer per maand aan huis opgehaald (zie kalender). Je moet de ophaling minimum 1 week vooraf aanvragen op het gratis nummer 0800 90 720. Wanneer je grofvuil aanbiedt moet je hierop een gele sticker ter waarde van 20 euro kleven.

 • PMD-afval (plastic flessen en flacons, metaalverpakkingen, drankkartons):
  tweewekelijks, maandag

 • Papier en karton:
  maandelijks, eerste dinsdag van de maand

 • Oud ijzer/metaal:
  tweemaandelijks, laatste woensdag (hiervoor moet je vooraf de milieudienst verwittigen)

Als je afval niet werd opgehaald, verwittig dan de milieudienst.

Elk jaar krijg je eind december een afvalkalender in je bus. Hierop kan je terugvinden op welke dag het huisvuil, het groenafval, … wordt opgehaald.