Naar inhoud

Digitale bouwaanvraag

Een bouwaanvraag indienen brengt vandaag een hele berg papierwerk met zich mee, niet alleen voor burgers die een eenvoudige verbouwing aan hun huis plannen, maar ook voor architecten die de bouw van bijvoorbeeld groepswoningen, een appartementsgebouw of een kantoorgebouw voor hun rekening nemen.

Die papierberg kan drastisch verminderen en de aanvraag van zo’n vergunning kan eenvoudiger en efficiënter gebeuren. Daarom richtte de Vlaamse overheid het omgevingsloket op dat toelaat om stedenbouwkundige aanvragen digitaal in te dienen.

Ook de gemeente Leopoldsburg is ingestapt in dit project. Sinds 1 september 2016 is mogelijk om in Leopoldsburg een digitale bouwaanvraag in te dienen.

De digitale bouwaanvraag komt via het 'Omgevingsloket' toe in het gemeentehuis. Het elektronisch ingediende dossier komt in een opvolgingssysteem dat onder meer waakt over termijnen en dat ook eventuele andere instanties die advies moeten geven, betrekt. Uiteindelijk volgt de beslissing ook via digitale weg.

Digitale aanvraag verplicht?

Vanaf 23 februari 2017 kan een bouwaanvraag door professionelen (bv. architect of studiebureau) enkel nog digitaal worden ingediend.

Ook als je zelf een bouwdossier samenstelt, zonder medewerking van een architect, gebeurt dit bij voorkeur via het digitaal omgevingsloket.

Als aanvrager heb je er namelijk tal van voordelen bij: 

  • de aanvraag kan op elk moment worden ingediend, 24u/24u, 7 dagen op 7
  • je kan online de stand van je dossier opvolgen
  • het invoeren van gegevens wordt drastisch beperkt, o.a. omdat bepaald info reeds vooraf is ingevuld (via de e-ID)
  • er is een forse papierbesparing
  • aanvragen kunnen digitaal worden ondertekend, wat verplaatsingen naar het gemeentehuis uitspaart

Wat kan je digitaal aanvragen?

Je kan op het omgevingsloket terecht voor volgende aanvragen:

  • melding
  • stedenbouwkundige vergunning (eenvoudige en uitgebreide dossiersamenstelling)

Andere procedures (zoals beroepen, verkavelingsvergunningen, attesten, …) worden later toegevoegd.

Het loodst je via diverse hulpvensters doorheen de procedure. Dit gaat van het invullen van persoonlijke gegevens tot het uploaden van foto’s en de plannen.

Voorwaarden voor digitale aanvraag

Voor de aanvraag gelden bepaalde richtlijnen. Zo dienen alle bestanden virusvrij, kopieerbaar en raadpleegbaar te zijn en moeten ze kunnen geopend en gelezen worden. Verder zijn bepaalde technische normen vastgesteld op basis waarvan een dossier digitaal mag worden samengesteld. Er zijn normen vooropgesteld waaraan de verschillende documentonderdelen en plannen dienen te voldoen, dit zowel voor een dossier zonder als met medewerking van een architect. Je kan de normenboeken raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Wie kan het dossier raadplegen?

De gegevens worden opgenomen in het digitale uitwisselingsplatform. Ze kunnen worden geraadpleegd door de betrokkene, zijn architect, het gemeentebestuur, het provinciebestuur, de adviserende instanties en het departement ruimtelijke ordening.

Verder verloop voor de aanvrager

De status van het dossier kan steeds online worden opgevolgd door in te loggen met een elektronische identiteitskaart of het federale ID-token. De uiteindelijke beslissing wordt als pdf-document verzonden via e-mail naar de betrokkenen. Na de beslissing kan informatie die ook bruikbaar is voor andere instanties worden uitgewisseld.

Alle informatie over de digitale bouwaanvraag is te vinden op www.omgevingsloket.be. Je vindt er ook een handig overzicht met veel gestelde vragen (FAQ).