Naar inhoud

Sportactiviteiten

Aanvullend op het uitgebreide aanbod van de sportclubs, verenigingen en (zelfstandige) lesgevers organiseert de sportdienst, in nauwe samenwerking met de sportraad ook een aantal sportactiviteiten.

Initiatieven van de sportclubs krijgen de voorrang. Activiteiten van de sportdienst worden enkel georganiseerd wanneer zij niet concurreren met bestaande lokale initiatieven.