Naar inhoud

Premies voor middenstand - lokale economie

Als ondernemer kan je in aanmerking komen voor steunmaatregelen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Een overzicht van de gemeentelijke premiereglementen kan je hieronder vinden.

De gemeente Leopoldsburg is niet de enige overheid bij wie je kan aankloppen op premies te krijgen. Zowel de Europese, de Federale als de Vlaamse Overheid beschikken over een premiestelsel. Om te zoeken welke premie je eventueel recht hebt, kan je de subsidiedatabank voor ondernemers consulteren. Na het invoeren van enkele basisgegevens over jouw onderneming zal je zien op welke premies je als ondernemer recht hebt.

Ondernemingen kunnen eveneens heel wat hinder ondervinden van openbare werken, vaak met een aanzienlijke financiële weerslag. Daarom zijn er een aantal maatregelen uitgewerkt om ondernemers financieel te ondersteunen bij het overbruggen van deze moeilijke periode.
Op dit moment bestaan er 3 maatregelen:
1. Inkomenscompensatievergoeding voor zelfstandigen - Participatiefonds
2. Waarborgregeling - Participatiemaatschappij Vlaanderen
3. rentetoelage ondernemingen bij hinder openbare werken - Agentschap Ondernemen