PROMAZ: een fonds voor de sanering van mazouttanks

Promaz is een fonds dat financieel en/of operationeel tussenkomt bij de sanering van bodemverontreinigingen door lekkende mazouttanks en/of -leidingen.

Wie kan beroep doen op het Promaz-fonds?

Elke eigenaar of eindgebruiker van een gebouw gelegen in België, die kampt met een aantoonbare bodemverontreiniging veroorzaakt door een lek in de mazouttank en/of -leidingen
en die beschikt over een onderzoeksverslag kan beroep doen op het Promaz-fonds.

Het Promaz-fonds kan helpen bij de sanering van die bodemverontreiniging in of rond gebouwen met een woonfunctie (één- of meergezinswoningen, appartementen, woningen met een praktijkruimte voor professionele activiteiten, …) of zonder woonfunctie (kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, religieuze gebouwen, hotels, …).

Mazouttanks die in gebruik zijn komen in aanmerking, net als buiten gebruik gestelde exemplaren die ooit een verontreiniging veroorzaakt hebben.

Wat doet het fonds?

De tussenkomst van Promaz kan financieel en/of operationeel zijn, afhankelijk van het type aanvraag.

Wanneer aanvragen?

Elke aanvraag kan worden ingediend tot en met 28 februari 2025 en moet ontvankelijk worden verklaard door het fonds.

Meer info?

Meer info op www.promaz.be 

Gepubliceerd op vrijdag 24 februari 2023 12 u.