Publieke raadpleging PRUP 'Militaire domeinen te Leopoldsburg' voor de militaire kwartieren 'IJzer', 'Wouters' en 'Chinees Paviljoen'

Het provinciebestuur Limburg startte een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) om de afgestoten militaire kwartieren “IJzer (1)”, “Wouters (2)” en “Chinees paviljoen (3)” een nieuwe bestemming te geven.

Waarom dit Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan?

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wil de militaire kwartieren die afgestoten zijn opnemen in het stedelijk weefsel van Leopoldsburg en juridisch vastleggen waarvoor deze terreinen gebruikt kunnen worden. Het gaat voornamelijk over een herbestemming naar gemeenschapsvoorzieningen: de nieuwe brandweerkazerne, het belevingsmuseum Liberation Garden en de uitbouw van de jeugdwerking en sociale campus in kwartier IJzer.

Publieke raadpleging

Geïnteresseerden en betrokkenen kunnen de plannen en bijbehorende documenten inkijken van dinsdag 31 mei 2022 tot en met vrijdag 29 juli 2022. De documenten liggen ter inzage tijdens de kantooruren:

  • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van de provincie Limburg (Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt)
  • bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Leopoldsburg. Een afspraak maken kan via e-mail naar ruimtelijkeordening@leopoldsburg.be of telefonisch op 011 34 92 10. (Koningin Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg)

Je kunt de documenten ook online raadplegen op de website van de provincie Limburg www.limburg.be/ruimtelijkeordening.

Als je opmerkingen hebt, kun je deze schriftelijk bezorgen:

  • ofwel per aangetekende brief gericht aan de deputatie van de provincie Limburg, Ruimtelijke Planning, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
  • ofwel per e-mail aan ruimtelijkeplanning@limburg.be 
  • ofwel kun je ze tegen ontvangstbewijs afgeven aan het onthaal van het gemeentehuis, Koningin Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg.

Je kunt reageren tot en met vrijdag 29 juli 2022 

Infomoment op maandag 13 juni 2022

Op maandag 13 juni 2022 vindt er een infomoment plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Leopoldsburg. Tijdens dit infomoment lichten we het dossier toe met mogelijkheid tot vraag en antwoord.

Iedereen is welkom om 19.00 uur.

Gepubliceerd op maandag 30 mei 2022 10.41 u.