Recyclageparken blijven dicht - Wat nu?

Er is overleg geweest tussen de gewesten over het al dan niet openen van de recyclageparken. Er is beslist dat deze toch dicht moeten blijven.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir besliste op 17 maart om alle Vlaamse recyclageparken te laten sluiten. Er volgde overleg op federaal niveau om tot een oplossing te komen. Er is echter beslist om de recyclageparken gesloten te houden.

Ophaling aan huis gaat door

Limburg.net ontvangt heel wat suggesties over de inzameling van afval aan huis. Zo krijgen zij vragen voor een omschakeling van veertiendaags naar wekelijks, een bijkomende ophaalronde van plastics, …. Dit ook omdat de recyclageparken gesloten zijn en je misschien meer afval hebt omdat je meer thuis bent. Maar het is niet mogelijk om in gaan op vragen om extra ophaalrondes te organiseren.

Limburg.net en de ophaalfirma’s (Limburg.net, Renewi en Suez) blijven alles in het werk stellen om de ophalingen aan huis te laten doorgaan. Op dit ogenblik lukt het nog om volgens het voorziene schema te werken. Maar dit wordt elke dag een grotere uitdaging. Ook de ophaalfirma’s worden geconfronteerd met zieken. Daarnaast zijn er ook de bijkomende voorzorgsmaatregelen waardoor zij op een andere manier dan normaal werken.

UPDATE van Limburg.net

Limburg.net heeft ons het volgende laten weten:

Aantal aangeboden zakken beperken tot vier

Limburg.net vraagt om het aantal zakken per gezin te beperken tot vier per afvalsoort. Anders zitten de vrachtwagens te snel vol en krijgen de ophalers hun ronde niet afgewerkt.

Grofvuilophalingen aan huis uitgesteld tot 3 mei

Om zoveel mogelijk capaciteit vrij te houden voor de ophaling van huisvuil, pmd en papier en karton worden de grofvuilophalingen aan huis voorlopig uitgesteld tot na 3 mei. Iedereen die al een aanvraag deed voor een grofvuilophaling wordt hiervan persoonlijk verwittigd. De geplande ophalingen worden verschoven naar de eerstkomende ophaaldatum in mei.

Volgende ophalingen

Maandag 30 maart

PMD + groenafval

 
Maandag 6 april Huisvuil  
Dinsdag 7 april Papier en karton  

Toon je respect voor de ophalers - bied je afval correct aan

Elk jaar zetten de afvalsector de afvalophalers in de kijker tijdens de ‘Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter’. Vandaag wordt nog maar eens duidelijk dat ze een essentiële dienstverlening verzorgen. Limburg.net roept iedereen op om - uit respect voor de afvalophalers - de regels rond het aanbieden van afval te respecteren en zijn afval correct aan te bieden. Zo kunnen de ophalers hun werk efficiënt en snel uitvoeren:

 • De ophaling start zoals steeds om 6.00 uur ’s ochtends. Zet je afval de avond voordien (vanaf 18.00 uur) of uiterlijk ’s ochtends om 6.00 uur buiten; zo staat het steeds tijdig aan de straat.
 • Respecteer de maximumgewichten die in de container of zak mogen. bv. Een pakket papier mag max. 15 kg wegen, een grote zak huisvuil 10 kg en een kleine zak 5 kg.
 • Zorg ervoor dat je niet te veel afval buiten zet per ophaalbeurt: maximum 4 zakken voor huisvuil, pmd en groenafval, max. 2 m³ tuin- en snoeihout en max. 1 m³ papier en karton.
 • Sorteer correct zodat je afval niet geweigerd moet worden.

Glas en textiel

De glasbollen en textielcontainers worden regelmatig leeggemaakt. Je vindt deze op volgende plaatsen in Leopoldsburg:

 • Kruispunt De Wittelaan - Merkemlaan
 • Berkenlaan ter hoogte van kleuterschool
 • Kruispunt Korspelstraat - Boskantstraat
 • Kruispunt Kapelstraat - Boskantstraat
 • Lindenstraat (einde doodlopend straat)
 • Nicolaylaan tegenover De Woeling
 • IJzerlei (parking)
 • Rode Kruisstraat ter hoogte van de kerk
 • Dennenstraat
 • Heidestraat (parking buurthuis)
 • Kruispunt Asdonckstraat - Olmenweg
 • Beringsesteenweg (parking)

Ophaling aan huis van asbest

In ons infomagazine van maart-april werd de start aangekondigd van een ophaling aan huis van asbest. Door de coronamaatregelen is er beslist om deze ophaling voorlopig uit te stellen.

Info en tips

Gepubliceerd op donderdag 26 maart 2020 11.30 u.